Strona internetowa dla Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

O Dolnośląskiej Szkole Wyższej

Dolnośląska Szkoła Wyższa to jedna z większych uczelni wyższych w regionie Dolnego Śląska, do której każdego roku uczęszcza ponad 3000 studentów z całej Polski.

Nasza realizacja dla dsw.edu.pl

Uczelnia zgłosiła się do nas z potrzebą stworzenia nowej strony internetowej. Technologią wybraną do budowy projektu był Drupal 8, który jest chętnie wybieranym systemem przez szkoły wyższe m.in. dzięki wysokiej jakości bezpieczeństwa CMS-a. Dzięki wprowadzonemu rozwiązaniu użytkownicy zyskali bardziej intuicyjną nawigację po stronie, a także prostszy sposób wyboru kierunków studiów i zapisów na nie. Nowa strona charakteryzuje się również minimalistycznym, ale estetycznym designem. Jedną z ciekawszych funkcjonalności wprowadzonych na stronie jest m.in. możliwość asynchronicznego wyświetlania publikowanych wpisów.

Strona internetowa dla Dolnośląskiej Szkoły Wyższej